Varför Franchise?

Några av de största fördelarna med att vara franchisetagare jämfört med att starta ett eget företag från grunden är:

Utbildning
Som franchisetagare får du personlig utbildning av Milly’s Candy och all dokumentation som du behöver för att förstå produkten, varumärket och marknaden. Vi har, när allt kommer omkring, ett stort intresse i att du skall lyckas och bli framgångsrik och driva din butik lönsam.

Känt varumärke
Det kan ta flera år att etablera ett välkänt och erkänt varumärke som hjälper till att driva försäljningen och ger ett konkurrensmässigt övertag gentemot resten av branschen. Det är detta som kan göra att ett företag lyckas eller misslyckas.

Köpkraft
Milly’s Candy har möjligheten att köpa in vissa tjänster och know how centralt och sedan distribuera detta till sina franchisetagare, blir kostnaderna lägre än om varje del skulle köpa in det var för sig. Det leder till en effektivare allokering av tillgångarna och en lönsammare struktur.

Etablerad affärsplan
Att driva ett framgångsrikt företag är att likna med att lära sig en matematisk formel och sedan följa dess regler om och om igen. Genom sin fleråriga erfarenhet inom branschen vet Milly’s Candy vad som funkar och kan därmed lära dig formeln till framgång.

Reklam
Utöver att få ett etablerat varumärke, ger Milly’s Candy även stöd i form av lokal och nationell reklam för tjänsten.

Support
Som franchisetagare skall du driva ditt företag själv, men du har alltid personer med erfarenhet som kan svara på frågor och agera bollplank med idéer. Milly’s Candy finns med under hela processen, det innebär att vi ger en kontinuerlig utbildning, systemuppgraderingar och produktutvecklingar under tiden som du är franchisetagare.

Ansökan via webbsidan

Ansök via info@millyscandy.se för mer information eller fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig snarast för att berätta mer om Milly’s Candy.

[recaptcha]

*Obligatoriska fält